Hudobné tituly

Navigácia: HUDBA >

Hudobnoteoretické dielo

Značka: Hudobné centrum

Kategória: E-knihy | Umenie | Hudba - noty

Popis:

Hudobná tvorba Eugena Suchoňa tvorí ťažiskový pilier novodobej slovenskej hudobnej kultúry. Suchoň bol však po desaťročia aktívny aj ako pedagóg a vo svojej pedagogickej práci sa opieral o vlastné hudobnoteoretické práce, ktoré sprevádzali jeho vyučovanie. Celok obsahuje štyri Suchoňove publikácie - Stručná náuka o hudbe, Teória kontrapunktu, Náuka o harmónii a Akordika od trojzvuku po dvanásťzvuk. Spoluautorom Stručnej náuky o hudbe a Náuky o harmónii je Miroslav Filip. Akordika vychádza s prílohou, ktorú tvorí autorov klavírny cyklus Kaleidoskop.
Parametre:

Autor:Eugen Suchoň

Cena:
24.75 EUR s DPH
Naspäť

...

Beletria: